en_son

Dernek üyeliği için gerekli koşullar

  • Medeni hakları kullanma ehliyetine ve kanunun gerektirdiği diğer şartlara sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı   ilgili kanun ve merciler izin verdiği takdirde, Türk Vatandaşı olmadıkları halde Afganistan’dan, Türk Vatandaşlarında aranan şartlara ve Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip, 18 yaşını bitirmiş,  derneğin amacına uygun faaliyette bulunacağını yazılı bir şekilde taahhüt eden kişiler; dernek üyesi iki kişinin tasvibi, yönetim kurulunun oy birliği kararıyla asli üye olurlar.
  • Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul  veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve müracaat sahibine yazı ile duyurur.
  • Üyelik Aidatı: Derneğe kabul edilen asil üyelerden alınacak aidat miktarı günün şartlarına göre genel kurulca belirlenir. Üyeler arasında aidat ödemek bakımından bir farklılık gözetilmez ve aidat miktarı aynen uygulanır. Derneğe ilk girişte giriş aidatı olarak 12 TL alınır. Bunun dışında her bir üye yıllık olarak en az 12 TL üye aidatı vermekle mükelleftir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

  1. Üyelik formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve 0 (462) 227 55 62 nolu fax numarasına, hazaradernek2012@gmail.com  E-Posta adresine  veya posta yoluyla “ Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş caddesi No: 128/1  ORTAHİSAR -TRABZON” adresine gönderilmesi.
  2. Posta yolu ile ulaşmayan başvurulardan derneğimiz sorumlu değildir.

Başvuru sonucu 30 gün için başvuru sahibine ulaşılarak olumlu veya olumsuz sonuç bildirilecektir.

BAŞVURU FORMU ( İndirmek için tıklayınız. )