Gönüllülük Nedir?

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanır. Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır. Gönüllülük bireye haz ve manevi zenginleşme, özgüven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış ile toplumsal konumun gelişmesi, yeni çevre ve arkadaşlıklar ve yeni ilgi alanları bulma konularında katkı sağlar.

Bizim İçin Gönüllülük Ne Demektir?

Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile ‘Derneğimizin’ misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya  belirli bir zaman diliminde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği yararına gönüllü faaliyetlere katılan kişilerdir

Neden Gönüllü Olmalıyız?

İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek, İhtiyacı olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek, Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak, Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek ve deneyimlemek, Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak, İhtiyaç sahibi, sığınmacı, göçmen, engelli, kimsesiz, yetim ve bunun gibi mağdur insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek…

Gönüllü Olma Sürecimiz

Başvurunuz hangi aşamalardan geçiyor?

  • Gönüllülerin görev çerçevelerinin belirlenmesi ve tanımlanması
  • Gönüllülere ulaşma
  • Gönüllülerin kuruma oryantasyonu
  • Görevlendirme ve seçim
  • Kurum içi eğitim
  • Gönüllülerin motivasyonu
  • Performans değerlendirme
  • Ödüllendirme