AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

       Vizyon

 • Afganistan Hazaralarının kültürünü Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak
 • Türkiye ve Afganistan arasında dostluk köprüsü oluşturmak.
 • Mülteci ve sığınmacıların yaşadığı toplumda değişim yaratmak
 • Dini, ırkı, etnik kökeni, dahil olduğu sosyal grubu ve siyasi düşünceleri nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin hukuki ve sosyal  ihtiyaçlarını karşılamak.
 • Mülteciler ve dezavantajlı gruplar hakkında sosyal alanlarda ve kamuoyunda sürdürülebilir bir bilinç yaratmak
 • Hak ve yükümlülükleri konusunda bilinçli sığınmacı ve mültecilerin artırılması
 • Hem Türkiye’de hem de uluslar arası alanda mülteciler ve hakları ile ilgili sağduyu ve bilinçlendirmeyi artırmak
 • Yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak daha fazla sayıda mülteciye hızlı ve etkili yardımda bulunmak,kalıcı çözümler üretmek
 • Mültecilerle ilgili kamuoyunun desteğini sağlamak, hoşgörüsüzlüklerin önüne geçmek

      Misyon    

Afganistan Hazaraları Kültür Ve Dayanışma Derneği, mültecilerin yaşamsal haklarına, risk grubu  olmasından  dolayı göçmen çocuklara, göçmen kadınlara ve göçmen yaşlılara yönelik sorunları ele alır.

 • Mülteci ve sığınmacıların her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamak,
 • Temel hak ve hizmetlere erişim sağlamak,
 • Sağlık, eğitim ve hukuki danışmanlık sağlamak,
 • Koruma sağlamak,
 • Kaynakları seferber ederek hassas durumdaki kişilere yardım sağlamak (barınma, mali destek vb.),
 • Sosyal uyum ve kamu huzurunu güçlendiren ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlemek,
 • Mülteci ve hukuk alanlarında akademik çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurumlarını istatistiksel veri, ihtiyaç analizi ve göç eğilimi konusunda bilgilendirmek,
 • Yerel ve kamu kaynaklarını, sığınmacı ve göçmenlerin yararına harekete geçirilmesini sağlamak,
 • Türkiye’de bulunan Hazara asıllı öğrenciler arasında dayanışma sağlamak,
 • Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Hazaralar arasında birlik ve beraberliği sağlamak