ارزگان بربام تاریخ

ارزگان بر بام تاریخ ارزگان یکی از شهرستان های مهم در کشور افغانستان، حاصل خیز ترین و آباد ترین نقطه¬ی سرزمین پهناور هزارستان بوده است. روزگاری دارای اهمیت سوق

Devamını Oku