بیستم ژوئن روز جهانی پناهندگان

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان را خدمت همه پناهندگان و پناهجویان عزیز تبریک میگوید کشور های میزبان باید بد

Devamını Oku

معلومات درباره باره منع تردد

روز شنبه تاریخ 20/06/2020 به دلیل امتحان ورودی لیسه (دبیرستان) از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر به غیر از موارد استثنایی در 81 ولایت (استان) ترکیه منع تردد می

Devamını Oku

ملاقات هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه با مدیر کار, خانواده و خدمات اجتماعی شهر ترابزون

ملاقات با احمد کورت مدیر کار, خانواده و خدمات اجتماعی شهر ترابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه در دفتر کار ایشان. در این دی

Devamını Oku

دیدار هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه از مرکز مدیریت آموزش عمومی اورتاحیسار ترابزون

ملاقات با  اوهان گینچ مدیرمرکز آموزش عمومی ترابزون اورتاحیسارتوسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. ایشان در این برهه زمان که شیوع ک

Devamını Oku

دیدار هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه از شفاخانه آموزشی و تحقیقی قانونی در کمپوس نمونه

ملاقات با دستیاران رئیس شفاخانه آموزشی و تحقیقی قانونی در کمپوس نمونه توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. در این دیدار دکتر رجایی

Devamını Oku

بازدید از مدیریت شعبه کار, خانواده و خدمات اجتماعی ترابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه

بازدید از دفتر کار, خانواده و خدمات اجتماعی ترابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. در این دیدار فاطمه میدان آکتاش مدیر شعبه

Devamını Oku