اعضای انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان , در مقابله با ویروس کرونا (کوید-19) صابون تولید نموده و برای نیازمندان به شکل رایگان توزیع مینماید

اعضای انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه در آغاز به تعداد 2500 عدد صابون تولید نموده وبه نیازمندان به شکل رایگان  توزیع مینمایند. وبا تل

Devamını Oku

راه و روشهای تغییر در زندگی

چگونه تغییر کنیم تا هرگز به گذشته برنگردیم؟ چرا باید تغییر کنیم؟ .شاید بارها پیش آمده باشد که احساس کنیم لازم است تغییراتی در خودمان و زندگی مان ایج

Devamını Oku

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه در آینده نزدیک، تصمیم راه اندازی تلویزیون از طریق آنلاین را دارد

.قرار است انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه تلویزیون آنلاین را در آینده نزدیک راه اندازی نماید .اعضای برد مشورتی این انجمن، طی نشست ویدیویی

Devamını Oku

درباره ما

   انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه                                              محصلین که به هدف تحصیل از مناطق مختلف افغانستان به ت

Devamını Oku