فیلم هجرت تلخ توسط سید علی باقری و همکاری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه در ترکیه ساخته شد

فیلم هجرت تلخ توسط سید علی باقری و همکاری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه در ترکیه ساخته شد. در این فیلم کوتاه از شرایط سخت اجازه کار و مشکلات مهاجر

Devamını Oku