انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه
محصلین که به هدف تحصیل از مناطق مختلف افغانستان به ترکیه می آمدند برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ پنج محصل هزاره نیز شامل این روند شده و تا سال ۱۹۹۶ تعداد محصلین هزاره به ۱۷ نفر رسید. هزاره ها با وجود اینکه یکی از اقوام  بزرگ افغانستان است, خیلی کمتر از دیگر اقوام شامل این روند میشدند، دانشجویان هزاره  که از این روند راضی نبودند برای فعالیت های منظم باهمدیگر در ارتباط شدند. در این رابطه, انجمن محصلین هزاره درترکیه را درشهرغازی آنتب در سال ۱۹۹۶ ایجاد نمودند. از اولین فعالیتهای انجمن میتوان از برگزاری جلسه  سالیاد استاد مزاری در سالن زمبق در شهر آنکارا نامبرد. بعد از این جلسه محصلین هزاره که در دانشگاه های مختلف ترکیه مشغول تحصیل بودند هر یک سلطانعلی جاوید، حاجی محمداتاوش، رضامحبی، در محمد صالحی، پسرعلی کیانی، عباس هاتف، عبدالحمید احمدی، قیام نبی زاده، اکرام الدین عادل، امامعلی سلیمان، غلامعلی فقیرمحمد، جاوید چمن شاه، آصف مفید، عزیز میرزا، اسد مرادی و چندین تن محصل دیگر که اسم ایشان ذکر نشده، برای اینکه بیتوانند صدای هزاره ها در ترکیه باشند به شکل یک مجمع منظم در شهر آنکارا گردهم آمدند

در سال ۱۹۹۸ با شرکت نمودن عبدالله محمدی، عبدالحمید رضایی و بقیه دوستان, انجمن بزرگتر شده و در سال ۱۹۹۹ تعداد اعضای انجمن به ۳۸ نفر افزایش یافت. از سال ۱۹۹۹ به بعد تا سال ۲۰۱۲ تعداد اعضای انجمن به ۲۵۰ نفر رسید. ریاست انجمن را به نوبت هریک نوروزعلی جاوید، حاجی محمدعطاوش، احمدجاوید چمن شاه، امامعلی سلیمان، عبدالله محمدی، عبدالحمید رضایی و حسن رضا میرزایی به عهده داشتند. رئسای انجمن محصلین هزاره همیشه از طریق روند شفاف انتخابات تعین شده و از پشتیبانی همه محصلین برخوردار میباشد. انجمن محصلین هزاره در پهلوی اینکه زمینه شناخت محصلین هزاره با یکدیگر را مهیا میسازد، در چهارچوب فعالیت های فرهنگی برای شناخت مردم هزاره در شهرهای مثل استانبول، ازمیر، آنتالیا، طرابزون، آنکارا، قیصری و شهرهای دیگر نمایشگاه های صنایع دستی را برگزار نموده، همچنین بخاطر شناخت هزاره ها  برای شرکت در نشست و جلسه های ملی و بین المللی نماینده فرستاده است. در کنار اینها برای شناختاندن هزاره ها در رسانه های تصویری و نوشتاری فعالیت های بی شماری را در قسمت نشر خبر و مقاله  انجام داده است. انجمن محصلین هزاره  با محصلین افغانستان, دنیای ترک، حوزه بالکان و محصلین مناطق مختلف ارتباطات دوستانه داشته است. محصلین هزاره تا امروز در جلساتی که بین محصلین مهمان برگزار میشد نقش فعال داشته، در تاریخ ۱۴/۰۳/۲۰۱۲ انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان را تشکیل داده اند تا بتوانند به شکل جامع فعالیت خویش را به پیش ببرند. هرساله در تاریخ های ۱۰-۱۷ مارچ جلسه های سالیاد استاد شهید عبدالعلی مزاری را بطور متواتر در شهر های استانبول، ازمیر، آنتالیا، طرابزون، آنکارا و قیصری برگزار نموده است. انجمن محصلین هزاره که  برگزاری سالیاد استاد شهید عبدالعلی مزاری را به شکل سنتی آن در آورده بودند, آخرین بار در تاریخ ۱۰/۰۳/۲۰۱۲ در سالن جلسات وزارت انرژی و معدن در شهر آنکارا با اشتراک بیشتر از ۷۰۰ نفر مهمان از  نماینده های مجالس نمایندگان افغانستان و ترکیه و شهرهای مختلف ترکیه, هفدهمین سالیاد استاد شهید عبدالعلی مزاری را برگزار نمودند. بعد از این جلسه پایه گذاری و تشکیل انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان از طرف اشتراک کنندگان تصمیم گرفته شده و به تصویب رسید. انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان به هدف تقویت رابطه و شناخت مردمان ترکیه و افغانستان, ارایه کمک های اجتماعی و خصوصآ برای کمک در مورد آموزش و تعلیم هزاره ها در تاریخ  ۱۴/۰۳/۲۰۱۲ تشکیل شده و حالا به شکل فعالانه فعالیت میکند. دفتر مرکزی انجمن ما در شهر طرابزون موقعیت دارد, در پهلوی این نمایندگی های ما در شهرهای آنکارا, استانبول, ازمیر, آنتالیا, بورسا, اسکیشهیر, قیصری, کیرشهیر, ارزوروم, بایبورت, گوموشحانه, آرتوین, گیرسون, آفیون کاراحیسار, قونیه, کارامان, , بولو و سامسون موجود بوده, در صورت ضرورت افزایش خواهد یافت. 15.03.2012

رئيس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان
محمد گل