درباره ما

   انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه                                              محصلین که به هدف تحصیل از مناطق مختلف افغانستان به ترکیه می آم

Devamını Oku