DUYURULARHABER

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya genelinde zorla yerlerinden edilmiş kişilerin 2.3 milyon ile 3.3 milyonu engelli, söz konusu insanların üçte birini ise çocuklar oluşturmakta. Buna rağmen, engelli insanlar genellikle göz ardı edilmekteler veya yerlerinden edilmiş topluluklarının arasında gözden kaçırılmaktalar. Daha büyük risk taşıyan insanlarla daha yakından ilgilenilmesine ilişkin harcanan çabalara rağmen, çoğunluk için belirlenen destek ve koruma kriterleri, engelleri olan insanların özel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmakta. Tespit etme ve başvuru prosedürlerinin yokluğu, yetersiz hizmetler ve erişimden dolayı, yüz binlerce engelli insan hak ettikleri insani yardımdan yoksun bırakılmakta.

Engelli insanlar, fiziksel, cinsel ve duygusal istismara karşı daha savunmasız durumda olurlar ve fazladan korunmaya ihtiyaç duyabilirler. Yıkanma alanlarına ve tuvaletlere erişimde olduğu gibi bazı durumlarda mahremiyetin olmayışı, engelli insanların istismar edilmesine ilişkin riski arttırmakta. Engelliler genellikle topluluk hayatının bir parçası olamazlar; etrafındaki insanlar kaçmaya başladıklarında geride bırakılma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar ve ailelerinin nerede olduklarının saptanmasına ilişkin programlara erişimleri konusunda zorluklar yaşayabilirler. Engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması gerekmektedir.
Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için birlikte çalışılması gerekmektedir. Bu anlamda Afganistan Hazaraları Kültür Ve Dayanışma Derneği her zaman olduğu gibi engelli bireylerimizin yanındadır.