DUYURULARاخباراطلاعیه

اطلاعیه

مهاجرین محترم مقیم ترکیه!
همانطوریکه در جریان هستید، بعد از پیشروی گروه تروریستی طالبان در افغانستان علاوه بر اینکه، عده ای کثیری از مردم ملکی به مراکز شهرها اخصا کابل پناه برده اند, به تعداد پناهجویان افغانستانی خارج از کشور نیز افزوده شده است. مردم ملکی برای نجات جان و ناموس خود از مرزهای افغانستان گذشته به کشورهای همسایه پناه میبرند. طبق اطلاعات به دست آمده، عده کثیری از این خانواده های پناهجو به ایران رسیده است. و بخشی از آنها قصد مهاجرت به ترکیه را دارند. تعدادی از این مهاجرین به ترکیه رسیده اند. انعکاس گسترده این موضوع از طریق رسانه های خبری و صفحات اجتماعی در ترکیه، اظهار نظرهای غیر مسئولانه بعضی ها، از طرف دیگر عده ای از جوانان مهاجر با حرکتهای ناسنجیده خویش از قبیل، پوشیدن لباسهای پلنگی و یونوفورمهای نظامی، گشت و گزارهای گروهی، بلند کردن بیرق افغانستان در مکانهای عمومی و در بعضی موارد افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان با بلند کردن بیرق طالبان در گوشه و کنار ترکیه، رفتارهای نامتعارف و خارج از شان انسانی، ارتکاب به جرائم مختلف و گفته های نا سنجیده یوتوبرهای جوان و… خشم عده ای از مردم ترکیه را برانگیخته است. در این روزها در صفحات اجتماعی کاربران ترک با هشتک “مهاجرین افغان را نمی خواهیم” ,و یا “پناهجویان افغانستانی اخراج شوند” این موضوع را برجسته ساخته اند. این اتفاقات و حوادث در روزهای اخیر باعث تحریک افکار عمومی نسبت به مهاجرین شده است. دوستی و همبستگی فرهنگی و تاریخی بین مردم ترکیه و افغانستان پیشینه تاریخی دارد، و روابط حسنه و نیک بین دولت های افغانستان و جمهوری ترکیه از زمان مصطفی کمال آتاترک و امان الله خان تا کنون ادامه دارد، که همانند آن در دنیا کمتر دیده می شود. این روابط دوستانه ریشه عمیق در تاریخ هر دو ملت شریف دارد. دست های پشت پرده با هدف از بین بردن این دوستی در حال کار است. به همین دلیل از مردم شریف میزبان ترک و مهاجرین محترم افغانستانی خواهشمندیم که متوجه تحریک گران و فتنه انگیزان باشند و اجازه ندهند که به این دوستی لطمه وارد شود. برای جلوگیری از هر نوع مشکل احتمالی لطفا موارد ذیل را بیشتر راعایت نمایی!
۱-از تجمعات بی مورد در میدان ها، کوچه و محله ها، پارک و ساحل ها بپرهیزید.
۲-از پوشیدن لباسهای عسکری و یا لباسهای افغانستانی به شکل دسته جمعی و حمل بیرق افغانستان در مکانهای مختلف دوری کنید.
۳-متخلفین را به پلیس معرفی نمائید و جلو هر نوع تخلف را با همکاری ارگانهای دولتی ترک بگیرید.
۴-بیشتر از هر زمان دیگر متوجه رفتار، گفتار و کردار جوانان و نوجوانان خود باشید، تا با حرکت های نسجیده خود باعث تحریک مردم و افکار عمومی علیه مهاجرین نشوند.
۵-در صفحات مجازی از نشر هر نوع نوشته و ویدئو های تحریک آمیز خودداری نمایید.
۶-طبق قوانین ترکیه در سایه قانون به زنده گی نرمال خود ادامه بدهید.
درصورت لزوم به پلیس و اداره مهاجرت و نهاد های مدنی و حقوقی مراجعه کنید.
محمد گل به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه