DUYURULARFAALİYETLERHABERKÜLTÜR SANAT

Trabzon’da Yaşayan Afganistanlı Sığınmacıların Profili ve Gereksinimleri

Hacettepe Üniversitesi Göç Ve Siyaset Araştırma Ve Uygulama Merkezi “HUGO” tarafından Türkiye’deki Afganistanlılar ile ilgili bilimsel bilgiye katkı sunmak, Afganistanlıların deneyimlerini görünür kılmak, gereksinimlerini belirlemek ve gündelik yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak üzere değerli bir çalışma yayımlanmıştır.
Bu değerli çalışmayı gerçekleştiren,
Prof. Dr. Sema Buz
Öğr.Gör. Muhlise Canlı
Arş. Gör. Edip Aygüler hocalarımıza çok teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.