اخباراطلاعیهفعالیت ها

مشخصات و الزامات پناه جویان افغانستانی مقیم ترابزون

گزارش تحقیقی تحت عنوان “مشخصات و الزامات پناه جویان افغانستانی مقیم ترابزون” که توسط مرکز “تحقیق و پژوهش در مورد مهاجرت و سیاست” دانشگاه حاجت تپه انجام شده است منتشر شد

مرکز تحقیق و پژوهش در مورد مهاجرت و سیاست دانشگاه حاجت تپه برای کمک به معلومات علمی در مورد مهاجرین افغانستانی در ترکیه, نمایان ساختن تجربیات مهاجرین افغانستانی , تثبیت احتیاجات و نیازها و مشکلاتی که آنها در زنده گی روزمره با آن روبرو هستند توسط اساتید دانشگاه هر یک؛
پروفسور دکتر سما بوز
استاد موحلیثه جانلی
استاد ادیب آیگولر
به چاپ رسید. امیدواریم این تحقیق ارزشمند علمی در روند زنده گی مهاجرین در ترکیه تاثیر مثبت خود را داشته باشد
از اساتید گرامی و مرکز تحقیق و پژوهش در مورد مهاجرت و سیاست دانشگاه حاجت تپه HUGO که در راستای حاضر نمودن این گزارش علمی تلاش نمودند قدردانی و تشکر میکنیم.