اخبارفعالیت ها

دیدار معاون انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان با وزیر تحصیلات عالی آقای عباس بصیر

دکتر رضا محبی معاون انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه در استانبول با وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان, آقای عباس بصیر که برای انجام مذاکرات رسمی در ترکیه به سر می برد دیدار کرد. در این جلسه که در فضایی دوستانه برگزار شد ، دکتر رضا محبی اطلاعاتی در مورد کار و فعالیت های انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان ارائه داد

دکتر محبی همچنین در مورد وضعیت عمومی و مشکلات دانشجویانی که مشغول تحصیل در ترکیه هستند اطلاعات ارائه نمود. وی در مورد مشکلاتی که در قسمت تأیید مدارک تحصیلی دانشجویان که به عنوان پناهجو، متقاضیان حمایت بین المللی ویا دارندگان وضعیت پناهندگی مشروط در ترکیه هستند صحبت نموده خواستار سهولت در قسمت تائید مدارک آنها شدند. خصوصا دانشجویانی که تحصیلات عالی خود را با کارت هویت اداره مهاجرت در ترکیه به پایان رسانده اند اما پاسپورت افغانستان را نداشته و با ویزه تحصیلی وارد ترکیه نشده اند و نیاز به تائید مدارک به دست آورده شان از دانشگاه های مختلف در ترکیه را دارند مطرح نمودند
وزیر تحصیلات عالی آقای عباس بصیر، بعد از خوش آمد گویی و تشکر از دکتر محبی و دوستان همراه وی یاد آور شدند که اکنون چنین مشکلاتی برطرف شده است، اما روند تأیید کمی بیشتر طول میکشد. ایشان گفتند که پس از انجام مراحل تأیید و با تماس با دانشگاه های مربوطه در ترکیه، تأیید لازمه داده خواهد شد. احمد علی عطایی و منصور وردک کارمندان وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز در این نشست شرکت داشتند. همچنان در میان اشتراک کننده گان هنرمند محبوب افغانستانی و یکی از رضا کاران انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه آقای هادی اخلاص و خانم شمسیه علیزاده که اول نمره آزمون کانکور 2020 در افغانستان بودند و در دانشگاه جراح پاشا دانشکده طب قبول شده اند و فعلا در بخش آموزش زبان ترکی مشغول تحصیل هستند نیز حضور داشتند