آموزشفعالیت ها

محافظت از كودكان در دنیای دیجیتال

دنیای دیجیتال و تکنولوژی با آنکه فایده های زیادی برای جوامع انسانی به وجود آورده است اما در پهلوی فایده های که دارد ضرر های را هم به وجود می آورد. فامیل ها و کودکان هم از این ضرر های به وجود آمده در امان نمی مانند.
انجمن فرهنگی وهمبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه در این مورد وبیناری را توسط پروفسور دکتر مینه گوزوبویوک تامر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه تخنیکی کارادنیز برگزار میکند. در این وبینار محافظت سالم از كودكان و فامیل ها در دنیای دیجیتال و راه و کار های مناسب به بررسی گرفته خواهد شد.
دوستانی که علاقه مند باشد میتوانند در تاریخ 03/04/2021 روز شنبه ساعت 8 شام به وقت ترکیه، از طریق برنامه زوم در این وبینار اشتراک کنند
برای ثبت نام و معلومات بیشتر میتوانید با شماره های 05013261461 و 05013251461 به تماس شوید.
لینک برنامه زوم برای سمینار:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81340459466

Meeting ID: 813 4045 9466
Passcode: 565862

*
برای معلومات بیشتر باما همراه باشید- Daha fazla bilgi için؛
İnternet Sitemiz – سایت انترنتی: https://afganistanhazaralaridernegi.o.
Twitter – تویتر: https://twitter.com/Hazara_Dernegi
Youtube – یوتیوب: https://www.youtube.com/channel/UCdwi
instagram – انستاگرام: https://www.instagram.com/afg.hazaral