EĞİTİMFAALİYETLERآموزشفعالیت ها

وبینار تاثيرات مخرب جنگ بر روان كودكان

در کشور های که جنگ و خشونت وجود دارد, کودکان همواره یکی از بزرگترین گروه های است که بیشترین آسیب به آنها رسیده میشود.
انجمن فرهنگی وهمبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه با همکاری سازمان ملل در این مورد وبیناری را توسط خانم راضیه صافی روان شناس کودکان برگزار میکند. در این وبینار تاثيرات مخرب جنگ بر روان كودكان و راه و کار های مناسب بررسی خواهد شد.
دوستانی که علاقه مند باشد میتوانند در تاریخ 30/03/2021 روز سه شنبه ساعت 7 شام به وقت ترکیه، از طریق برنامه Zoom در این وبینار اشتراک کنند.
یادداشت: سمینار به زبان فارسی میباشد.
برای ثبت نام و معلومات بیشتر میتوانید با شماره های 05013261461 و 05013251461 به تماس شوید.
لینک برنامه زوم برای سمینار:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89105010355…
Meeting ID: 891 0501 0355
Passcode: 924869