اخبارفعالیت هاهزاره ها

از بیست و ششمين سالروز شهادت “شهید وحدت ملی” بابه مزاری, گرامی داشت به عمل آمد

برنامه یابود از بیست و ششمين سالروز شهادت “شهید وحدت ملی” بابه مزاری با اشتراک شخصیت علمی پروفسور دکتر بیلگه حان آتسز گکداغ, زینب مزاری “یگانه یادگار استاد مزاری”, معاون و مسئول امور سیاسی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم انقره آقای محمد مصدق فقیری, دکتور آصف مبلغ محقق و نویسنده, عباس غزنوی محقق و روزنامه نگار, فرهنگیان, دانشجویان و اقشار مختلف مردمی تحت عنوان “بابه مزاری و منافع ملی” از طریق پروگرام زوم و رسانه های اجتماعی با مدیریت رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه آقای مهمد گل برگزار گردید

این برنامه با خوش آمد گویی از مهمانان و یادبود از شهدای چناک کاله توسط آقای مهمد گل آغاز شد
در ادامه سخنرانان این برنامه روی اهمیت استاد مزاری در مورد منافع ملی تأکید به عمل آوردند و نقش بابه مزاری را برای منافع ملی در افغانستان خیلی مهم و ارزنده ارزیابی کردند. اشتراک کننده گان در این برنامه, استاد عبدالعلی مزاری را رهبر خردمند, دلسوز و آگاه برای همه ی مردم افغانستان خوانده, رهبرشهید را یک شخصیت ملی و تکرار ناپذیر در عصر معاصر افغانستان عنوان کردن. در این برنامه ویدیوی که در مورد هزاره ها و استاد مزاری آماده شده بود به نشر رسید, همچنان شعری که توسط یک شاعر از ترکیه در مورد بابه مزاری نوشته شده است به خوانش گرفته شد. در اخیر با تشکری آقای مهمد گل از مهمانان این برنامه ختم شد