اعلامیه ی انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان – ترکیه در ارتباط با شهادت و زخمی شدن مردمان ملکی در بهسود

اعلامیه ی انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان - ترکیه در ارتباط با شهادت و زخمی شدن مردمان ملکی در بهسود سو گمندانه امروز شاهد تنش و درگیری نیروهای امن

Devamını Oku

مسابقه داستان نویسی

انجمن فرهنگی وهمبستگی هزاره های افغانستان برگزار میکند مسابقه داستانک نویسی موضوع داستانک‌ها "مهاجرت و آشنایی با فرهنگ جدید" است جوایز ارزنده به نفرات اول

Devamını Oku