اخبار

حمله تروریستی به دانشگاه کابل

در این اواخر گروه های تروریستی مراکز تعلیمی و دانشگاه را مورد حمله های انتحاری و تروریستی قرار میدهند. بعد از حمله بالای مرکز تعلیمی کوثر دانش این بار تروریست ها به دانشگاه کابل حمله کرند. در نتیجه این حمله تقریبا 40 تن جان خود را از دست داده ویا زخمی شده اند. همه کشته شدگان این حمله غیرنظامی و اکثریت‌شان دانشجویان دانشگاه کابل هستند. ما به عنوان انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه, هرگونه حملات تروریستی را نکوهش میکنیم, برای کسانی که جان های شیرین خویش را از داده اند از بارگاه الهی طلب مغفرت نموده و برای زخمی ها شفای عاجل خواهان هستیم