اخبارفارسیفعالیت ها

دیدار با رئیس دانشگاه تخنیکی کارادنیز

هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه با اشتراک درمحمد صالحی, محمد مهدی محبی, مقداد آزاد, خانم بصیره رضایی و خانم کبری یوسفی  با رئیس دانشگاه تخنیکی کارادنیز دیدار کردند. در این دیدار در رابطه با چگونگی برگزاری امتحان شاگردان خارجی (YÖS) , برگزار نمودن این امتحان از طرف دانشگاه تخنیکی کارادنیز در افغانستان, ایجاد سهولت برای ورود دانشجویان مهاجر در ترکیه در دانشگاه تخنیکی کارادنیز و ایجاد کورسهای  آموزش زبان ترکی (TÖMER)  برای متقاضیان در دانشگاه  مذکور گفتگو صورت گرفت.
رئیس دانشگاه تخنیکی کارادنیز پروفیسور دکتر حمدالله چوالجی از فعالیتهای همه جانبه انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه تمجید نموده و از آمادگی همکاری دانشگاه تخنیکی کارادنیز با انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه در عرصه تحصیلات عالی چه در افغانستان چه در ترکیه خبر دادند.
آقای صالحی رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه از آقای چوالجی خواهان برقراری روابط دوستانه میان دانشگاه های کابل و بامیان با دانشگاه تخنیکی کارادنیز  شده و خواستار برگزاری امتحانات شاگردان خارجی (YÖS) در افغانستان شدند. ایشان خواستار ایجاد سهولت برای ورود دانشجویان افغانستانی که خواستار گذراندن دوره فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه تخنیکی کارادنیز میباشند نیز شدند.
رئیس دانشگاه تخنیکی کارادنیز آقای چوالجی موارد خواسته شده را یادداشت نموده, برای شروع همکاری های بیشتر میان انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه و دانشگاه تخنیکی کارادنیز وعده سپردند .
در اخیر ماسک های طبی و یک گلیم دست باف هزاره گی که در مرکز انجمن فرهنگی تولید میگردد را از طرف هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه به رئیس دانشگاه تخنیکی کارادنیز هدیه داده شد.