اخبارفارسی

جلسه آموزشی

جلسه  آموزشی  در مورد روش های قانون انجمن ها توسط صالح سییار، مدیر روابط عمومی جامعه مدنی ولایت ( استان) ترابزون. این جلسه آموزش که در سالن جلسات استاد مزاری واقع انجمن فرهنگ و همبستگی هزاره های افغانستان برگزار شد بود, مدیر روابط عمومی جامعه مدنی ولایت ( استان) ترابزون آقای صالح اطلاعات مفصلی را  ارائه دادند. وی اظهار داشت که سازمان های غیردولتی باید بسیار مراقب قانون باشند

همچنان آقای صالح گفتند,  انجمن های که  برای بهبود ظرفیت های خود خواستار جلسات آموزشی شوند, مدیریت روابط عمومی جامعه مدنی در این زمینه همکاری خواهد کرد. در پایان جلسه ، رئیس انجمن آقای در محمد صالحی و اعضای انجمن که در جلسه حضور داشتند از محترم صالح سییار تشکری کرد