اخبارفارسیفعالیت ها

بیستم ژوئن روز جهانی پناهندگان

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان را خدمت همه پناهندگان و پناهجویان عزیز تبریک میگوید

کشور های میزبان باید بدانند که پناهندگان افرادی مملو از مهارت، ایده، امید و آرزو هستند .در صورتی که به انها فرصت داده شود انها کشوری را که در آن زندگی می کنند غنی می سازند
پناهندگان عزیز: ما از شجاعت، پشتکار و استقامت شما با وجود خطرات و چالش های پیش رویتان قدردانی می کنیم و روز شما را با شما جشن می گیریم
ما همراه پناهندگان هستیم