اخبار

اطلاعیه

اطلاعیه
در 42 شهر ترکیه استفاده از ماسک اجباری شده و بیرون شدن از منزل بدون ماسک ممنوع میباشد. دلیل اصلی این تصمیم افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در روز های اخیر میباشد. کسانی که بدون ماسک در بیرون از خانه توسط نیروهای مربوطه گرفتار شود محکوم به جزای نقدی میشود.

این شهرها عبارتند از
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa.