اخبارفعالیت ها

ملاقات هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه با مدیر کار, خانواده و خدمات اجتماعی شهر ترابزون

ملاقات با احمد کورت مدیر کار, خانواده و خدمات اجتماعی شهر ترابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه در دفتر کار ایشان. در این دیدار روی مشکلات مهاجرین صحبت شد. درمحمد صالحی رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه نیز مشکلات مهاجرین را با ایشان شریک نموده . ایشان در این برهه زمان که شیوع کرونا ویروس همه گیر شده است در مورد تولید ماسک  که توسط رضاکاران در انجمن انجام داده میشود قدردانی و تشکر کردند. در آخر ماسک‌های طبی و صابون طبیعی که از طرف رضاکاران در مرکز انجمن تولید شده است توسط هیئت رهبری انجمن برای ایشان هدیه شد