اخبارفعالیت ها

ملاقات با تولگا توغان ولسوال ولسوالی ارتاحیسار شهر طرابزون

ملاقات با تولگا توغان ولسوال ولسوالی ارتاحیسار شهر طرابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. در این دیدار در مورد برنامه ها و فعالیتهای انجمن گفتگو صورت گرفت. در این برهه زمان که شیوع کرونا ویروس همه گیر شده است در مورد تولید ماسک و صابون که توسط رضاکاران در انجمن انجام داده میشود برای ایشان معلومات ارائه شد

ایشان دراین مرحله سخت فعالیتهای انجمن را خیلی ارزشمند خوانده, از فعالیتها و همه دست اندر کاران انجمن تشکری نمودند. در آخر ماسک‌های طبی و صابون طبیعی که توسط رضاکاران در مرکز انجمن تولید شده است توسط هیئت رهبری انجمن برای ایشان هدیه شد