اخبارفعالیت ها

دیدار هیئت مدیره انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه از مرکز مدیریت آموزش عمومی اورتاحیسار ترابزون

ملاقات با  اوهان گینچ مدیرمرکز آموزش عمومی ترابزون اورتاحیسارتوسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. ایشان در این برهه زمان که شیوع کرونا ویروس همه گیر شده است در مورد تولید ماسک  که توسط رضاکاران در انجمن انجام داده میشود قدردانی و تشکر کردند. در مورد برنامه ها و فعالیت انجمن نیز صحبت شد. در آخر ماسک‌های طبی و صابون طبیعی که از طرف رضاکاران در مرکز انجمن تولید شده است توسط هیئت رهبری انجمن برای ایشان هدیه شد