اخبارفعالیت ها

بازدید از مدیریت شعبه کار, خانواده و خدمات اجتماعی ترابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه

بازدید از دفتر کار, خانواده و خدمات اجتماعی ترابزون توسط هیئت رهبری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه. در این دیدار فاطمه میدان آکتاش مدیر شعبه دفتر کار, خانواده و خدمات اجتماعی ترابزون, رئیس و هیئت انجمن حضور داشتند. فاطمه میدان آکتاش با جلب توجه به مشکلات زنان مهاجر ، گفت: زنانی که برای تقاضا و درخواست به آنها مراجعه می کنند ، در بخش زبان مشکل دارند. درمحمد صالحی رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان- ترکیه نیز مشکلات مهاجرین را با ایشان شریک نموده و گفتند كه مترجمان انجمن ما در صورت ضرورت آماده خدمت هستند.
در این دیدار ماسک‌های طبی و صابون طبیعی که توسط رضاکاران در مرکز انجمن تولید شده است توسط هیئت رهبری انجمن برای ایشان هدیه شد.