آموزش

راه و روشهای تغییر در زندگی

چگونه تغییر کنیم تا هرگز به گذشته برنگردیم؟
چرا باید تغییر کنیم؟
.شاید بارها پیش آمده باشد که احساس کنیم لازم است تغییراتی در خودمان و زندگی مان ایجاد کنیم .اما هیچ وقت نتوانستیم
دلیلی برایش پیدا کنیم و به همین دلیل هم بی خیالش می شویم .تا حال شده در چنین موقعیتی از خودتان بپرسید اصلا چرا باید
تغییر کنیم؟چگونه تغییر کنیم ؟راهکارهای تغییر کرد. چیست ؟ چرا باید درطول زندگی تغییر کردن رو یاد بگیریم و تجربه
کنیم ؟چرا تغییر کردن ما باعث تغییر نگرش اطرافیان درباره ما می شود؟ تغییر شرایط زندگی چقدر می تواند در موفقیت ما
تاثیرگذار باشد ؟زمانی که شروع به تغییر می کنیم چطوری ثابت قدم بمانیم و ادامه بدهیم؟ اگر تغییر نکنیم چه اتفاقی می افتد
اهمیت تغییر کردن در زندگی چقدر است ؟
چگونه تغییر کنیم ؟
اولین چیزی که باید در نظر بگیریم ،همانطوری که ما گاهی احساس می کنیم خودمان و محیط اطرافمان نیاز به تغییر کردن
دارد،باید بپذیریم که ذهن و روان ماهم برای همسو بودن با این شرایط باید تغییر کند .اما متاسفانه اکثر ما در سوال چگونه
تغییر کنیم پاسخ می دهیم :فقط به تغییراتی که با چشم می توانیم بی بنیم اهمیت می دهیم کاری به ذهن خودمان نداریم .درواقع
تغییر کردن را از ظواهر شروع می کنیم ،کاری به تغییر ذهن،تغییر افکار نداریم و دقیقا همین مساله باعث می شود به مرور
.زمان به تعارض ها و چالش ها روبه رو شویم که توانایی مدیریت آنها را نداریم و از حل کردن آنها درمانده و عاجز می شویم

:بزرگترین تغییر زندگی
زمان رویایی با مشکلات فرد فکر می کند که همه ی بدبختی ها ، بیچارگی و درد سرها برای او است و همه ی این ها به وجود
آمدند تا او را شکست بدهند و از بین ببرند به نوعی این افراد کسانی هستند که به این ضرب المثل :هرچه سنگ است در پای لنگ است
باور دارند. در صورتی که این طور نیست ،وقتی شما در راستای بهبود خودتان تلاش نکنید و تغییری ایجاد نکنید ناخودآگاه
از دور زندگی عقب می مانید .چون دنیایی که داریم در آن زندگی می کنیم هرروز درحال تغییر کردن است و شما باید هرروز

از خودتان بپرسید چگونه تغییر کنیم؟
:باور منفی درباره تغییر زندگی
ما نمی توانیم به طور ثابت با یک طرز تفکر ویک باور و اعتقاد ،زندگی خودمان را پیش ببریم وتو قع و انتظار رسیدن به
موفقیت هم داشته باشیم .البته که در همه ی زمینه ها استثناء هم وجود دارد اما این اتفاق برای همه ی افراد رخ
نمی دهد! بعضی از باورهای ما می تواند در یک برهه زمانی پیش برنده باشند و مارا به سوی جلو حرکت بدهند وبه ما کمک
کنند.اما در یک موقعیت وزنان دیگر همان باورها مانع حرکت و پیشرفت ما می شود.بعلاوه باورهای منفی درباره ی تغییر
کردن می تواند بعنوان یک طرز فکر غلط مارا در مسیر رسیدن به موفقیت اهدافی که از قبل برنامه ریزی کردیم .عقب نگه
.دارد و ضربه ی جبران ناپذیری به ماوا رد کند
:تغییر مسیر زندگی
فردی را در نظر بگیرید که بخاطر عدم توانایی کنترل شرایط بحرانی که در آن قرار گرفته احساس ناامیدی می کند و اعتماد
به نفس خودش را از دست می دهد ،یا بخاطر اینکه نمی تواند با اعضای خانواده خودش ارتباط درستی برقرار کند همیشه مورد
سرزنش قرار می گیرد و معمولا این فرد توسری خود خانواده هم می شود! خب این فرد در چنین موقعیتی دو راه بیشتر ندارد یا
شروع کند به تغییر کردن و شرایط را بهبود بخشد یا اینکه در این وضعیت بماند و هر لحظه احتمال آسیب را برای خودش و خانواده اش بیشتر کند و برای جبران این خلاء روانی دست به کارهای خطرناکی بزند
خیلی از این افراد متاسفانه برای بدست آوردن و بازیابی اعتماد به نفس از دست رفته خودشان ،شروع به مصرف مواد
.مخدر می کنند و با این کار می خواهند خودشان را هرچند برای مدتی از آن موقعیت دور کنند
:تاثیرات منفی عدم تغییر
اگر شما در راستای بهبود خودتان با همسرتان و خودتان با اطرافیانتان اقدامی نکنید به احتمال زیاد روابطتان دچار مشکل
می شود و چالش های زیادی برسر راهتان قرار می گیرد. اگر برای افزایش و بهبود درآمدتان تلاش نکنید ،احتمال خیلی زود
.باید با مشکلات مالی دست و پنچه نرم کنید
اگر برای سلامت و بهداشت روان خودتان هیچ اقدامی نکنید .ممکن است به زودی در شرایطی قرار بگیرید یا دست به
کارهای بزنید که در حالت عادی اصلا آنها را قبول ندارید و تایید نمی کنید.تا جایی که از خودتان بپرسید واقعا چی شد که من
به این سمت آمدم ؟چرا باید شروع به تغییر کردم کنیم ؟راه حل بهبود تمام موارد بالا و مواردی که الان توی ذهن شما دارد
می گذرد این است که روی ذهن تان کار کنید با خودتان قرار بگذار یدو شروع کنید به تغییر باورها و عادتها و افکارتان
:شروع یک تغییر بزرگ
فکر می کنم تا اینجا متوجه شدیم که ما برای بهتر شدن در مرحله اول باید تغییر کردن را شروع کنیم ،اما برای ما سوال پیش
می آید که چگونه تغییر کنیم ،یا به خواست خودمان ویا به اجبار که من پیشنهاد می کنم بیایید به خواست خودمان شروع کنیم
،چون زمانی که ما به خواست خودمان شروع به تغییر کردن می کنیم ،در تمام جنبه های زندگی این رشد را تجربه می کنیم
اما زمانی که یک شخص مجبور به حرکت کردن و تغییر باشد و نخواهد که شرایطش را بهبود بدهد و توسعه ببخشد فقط و فقط
درهمان زمینه ی که مجبور شده ممکن است تغییر کند ،چه بسا خیلی از اوقات در همان یک مورد هم شکست می خورد. و باز
هم به جایگاه قبلی بر می گردد چون هیچ رشد را در هیچ زمینه ی تجربه نمی کند
افزایش قدرت اراده و تصمیم گیری برای تغییر کردن
هر فعالیتی یک نقطه شروع دارد و هر کسی در اولین گام باید از ان نقطه حرکت کند.شاید چیزی که خیلی هامون درروند
تغییر کردن فراموش می کنیم همین نکته باشد .چون بعد از مدتی یادمان می رود که در چه شرایطی بودیم و بعد از گذشت چند
ماه یا چند سال میگویم ای بابا من که این همه تلاش کردم و جان کندم چرا هنوز اتفاقی نیو فتاده و همچنان همانی هستم که
بودم در صورتی که در حقیقت چنین چیزی وجود ندارد .اما چون ما نمی دانستیم و نمی توانستیم نقطه حرکت مان را اندازه
بگیریم ،الآن احساس می کنیم که تغییری نکردیم .اما اگر روند کارها فعالیت و شرایط زند گیمان رادر نقطه شروع با موقعیت
.فعلی مقایسه کنیم متوجه می شویم که این احساس بدی که پیدا کردیم حقیقت ندارد
:ایجاد تغییرات
حتی می توانی نگاهی از اطرافیانمان هم نظرشان را بپر سیم تابه خوبی متوجه سطح تغییر کردن در خودمان باشیم.موضوعی که
باید به آن تعهد داشته باشیم و بهش عمل کنیم ،اینکه به هدفی که تعیین کردیم و برنامه ریزی داشتیم متعهد باشیم ! باتو جه به
اینکه خواسته های ما انسانها همیشه درحال رشد هست .ممکن است بعد از مدتی فراموش کنیم که یک ماه قبل با چه هدفی
شروع به برنامه ریزی کردیم ؟ و می خواستیم به کجا برسیم ؟همین که کمی با شرایط عادی بر میگردیم همه ی تعهدات
.و قول و قرارهایی که با خودمان داشتیم رو بی خیال می شویم
:برای موفقیت در مسیر تغییر کردن

1.به هدفی که مشخص کردیم پایبند باشیم
2.از آموزش های که می بینیم به صورت کاربردی استفاده کنیم
3.خودمان و چیزی که در راستای رسیدن بهش تلاش می کنیم را کنترل کنیم
4.همه ی آنچه که دیگر در زندگی نمی خواهیم و دوست نداریم وارد زندگی جدید مان شود را حذف کنیم.
5.قدر تغییراتی که اتفاق می افتد را بدانیم هرچند خیلی کوچک و جزئی باشند تا به مرور همه ی این موارد به صورت خودکار
.برای ما و در زندگی ما اتفاق بی افتد
6.منتظر معجزه نباشید هر تغییری که سریع اتفاق بی افتد خیلی سریع هم از بین می رود و کم رنگ می شود بنابراین به
خودتان زمان بدهید چون در مسیر تغییر کردن،در همه ی جنبه های درونی و بیرونی رشد می کنید واین لذت بخش ترین چیزی
.که هر فردی می تواند در جهت بهتر شدن خودش تجربه کند
.مریم_قربانی مشاور رسالت فردی