انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه در آینده نزدیک، تصمیم راه اندازی تلویزیون از طریق آنلاین را دارد

.قرار است انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه تلویزیون آنلاین را در آینده نزدیک راه اندازی نماید .اعضای برد مشورتی این انجمن، طی نشست ویدیویی با اتفاق

Devamını Oku

درباره ما

   انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان-ترکیه                                              محصلین که به هدف تحصیل از مناطق مختلف افغانستان به ترکیه می آم

Devamını Oku