اخبارفعالیت ها

زن زنده گیست

برنامه جایگاه زن در جامعه و نقش زن در خانواده با عنوان “زن زنده گیست” در سالن کنفرانس دانشگاه اوراسیا برگزار گردید.
امروز تاریخ 05.12.2019 با شرکت تعدادی از خانمهای مهاجر محترمه افغانستانی, ایرانی, عراقی , سوریه ای و فلسطینی مقیم شهر ترابزون و عده‌ای از آقایان مهاجر برنامه‌ای که از طرف انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه و همکاری ریاست اداره خانواده و خدمات اجتماعی,معاون دانشگاه اوراسیا ,و شرکت اداره مهاجرت شهر ترابزون و نماینده سازمان ملل متحد و نهاد اسام و تعدادی از فعالین مدنی در رابطه با حقون زن در رابطه با زنان و حقوق زنان و اطفال, چگونگی شرایط دریافت کمک مالی از نهادهای دولتی, سهولت در ادامه زنده گی خانمها و خانواده وظایف دولت در قبال حفظ یکپارچگی خانواده و فراهم سازی شرایط تحصیل و زنده گی بهتر برای مادران و اطفال انجام شد.
انانسر این برنامه خانم فاطمه احمد زی برنامه را با یک دقیقه سکوت ایستاده به احترام شهدا و مارش استقلال ترکیه آغاز نمود در تعقیب آن رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه اقای درمحمد صالحی در موارد چگونگی اجرای برنامه روشنی انداخت و از اشتراک کننده گان تشکر نمود.در ادامه دکتر چنگیز اوزگون استاد رشته حقوق بین دول دانشگاه اوراسیا و مدیر مرکز تحقیقاتی مهاجرت به مهمانان خوش آمدید گفته از فعالیتهای مرکز تحقیقاتی مهاجرت سخن گفتند. رئیس اتاق وکلای شهر ترابزون خانم سیبل سوایچمز در رابطه به حقوق زنان و تعیین وکیل به شکل رایگان برای رسیدگی به مشکلات خانمها خبر دادند. رئیس اداره خانواده و امور اجتماعی اقای احمد کورت از حقوق زنان سخن گفتند, ایشان گفتند که در ترکیه 85 سال قبل برای زنان حق رای دادن و انتخاب شدن داده شد و مصطفی کمال اتاترک این حق را رسمی اعلام نمود. معاون دانشگاه اوراسیا پروفسور دکتر یاوز اوزاوران از همکاری دانشگاه اوراسیا در امورات تحقیقاتی و تحصیلی سخن زدند.از ریاست خانواده و امور اجتماعی اقای سلچوق اوزدر در مورد چگونگی برقراری ارتباطات درست میان افراد خانواده و چگونگی رفتار والدین با اطفال آنها بحث جامع را با اشتراک کنندگان شریک نمودند. در ادامه گروپ هنری ویس جان با زمزمه های زیبایشان از طرف شرکت کننده گان مورد پسند قرار گرفتند.
در این برنامه نماینده سازمان ملل متحد منسوبین ادارات زیربط دولتی ترکیه نیز اشتراک نموده بودند. برنامه به زبان ترکی اجرا شد اما به زبان فارسی و عربی ترجمه شد و برای اشتراک کننده گان اکرامی در نظر گرفته شده بود که تقدیم شد.