اخبار

داستانهای مهاجرت

در افتتاحیه پروژه‌ی《داستانهای مهاجرت》که پروپوزل آن توسط انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه تهیه شده است معاون والی و ولسوال شهر ارتاحسار ولایت ترابزون آقای تولگا توگان، مدیر اداره‌ی مهاجرت ولایت ترابزون آقای رمضان لطیف اوغلو، مدیر اداره‌ی خانواده، کار و خدمات اجتماعی ولایت ترابزون آقای احمد کورت، مدیر مرکز آموزش عمومی شهر ارتاحسار ترابزون آقای اورهان گنج ، مدیر اداره‌ی پروژه و تحقیق ولایت ترابزون آقای محمد اک‌بلوت، معاون سکرتر عمومی شهرداری بزرگ ترابزون آقای محمد یانیک، مدیر شعبه‌ی ریاست معارف آقای آفکان سلامی توپچو، مدیر ریاست صحت ارتاحسار آقای دکتر بنیامین گورسوی، مدیر دفتر ساحوی سازمان ملل در آنکارا آقای آکیف آتلی، مسول بخش محافظت سازمان ملل در آنکارا آقای عصمت یسک و با شرکت جمعی از مهاجران افغانستان، ایران، عراق، سوریه و دیگر کشورها شرکت کرده بودند.
برنامه با یک دقیقه احترام به شهدا و به دنبال آن سرود ملی کشور ترکیه آغاز شد. در ادامه دو عدد ویدیو تبلیغی از سازمان ملل و اداره‌ی مهاجرت ترکیه پخش شد.
محمد مهدی محبی عضو انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان – ترکیه در مورد جزئیات پروژه‌ی《 داستانهای مهاجرت》معلومات ارائه کرده و خاطر نشان ساخت که این پروژه توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ومرکز آموزش عمومی ارتاحسار شهر ترابزون کمک مالی شده و در جریان پروژه اداره‌ی مهاجرت نیز همکاری‌های مشاوره‌ای و تخنیکی ارائه خواهند داد‌ .
آقای محبی گفت: 《از این پروژه به صورت مستقیم تقریبا ۱۰۰۰ نفر و به صورت غیر مستقیم تقریبا ۴۰۰۰ نفر بهره‌مند خواهند شد. تحت این پروژه به مدت شش ماه به مهاجرین توسط انجمن خدمات مشاوره‌ای و ترجمانی برای کسانی که در شفاخانه‌ها نیاز به عملیات دارند ارائه خواهد شد و برای مهاجرین کورسهای آموزشی مانند زبان ترکی، گلیم بافی افغانی، خیاطی، رسامی برای اطفال و کورس بافتنی ارائه داده خواهد شد.》
سپس آقای محمد گل رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان – ترکیه به مهمانان خوش‌آمدگویی نموده و از شرکت‌شان در این برنامه تشکری کردند.
آقای گل از شهدای ۱۵ جولای کودتای نافرجام یاد نموده از مردم ترکیه خصوصا مردم ولایت ترابزون به خاطر مهمان‌نوازی خوبشان نسبت به مهاجرین تشکری خویش را ابراز نموده گفت:《خدمات انجمن برای تمام مهاجرین بوده و از اهمیت شرکت تمام مهاجرین از جمله افغانستانی، ایرانی، سوری، عراقی و دیگر مهاجرین در این کورسها و سمینارها بحث نمودند.》
در ادامه مدیر مرکز آموزش عمومی ارتاحسار از ادامه‌ی خدمات این مرکز به مهاجرین و همکاری را انجمن صحبت نمودند.
مدیر دفتر ساحوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شهر آنکارا آقای آکیف آتلی نیز از همکاری و مهمان‌نوازی مردم ترکیه خصوصا مردم ولایت ترابزون در امور مهاجرین و پناهندگان تشکری نموده از همکاری بیشتر با انجمن برای کمک، رشد و آموزش مهاجرین صحبت نمودند.
مدیر اداره‌ی خانواده، کار و خدمات اجتماعی ولایت ترابزون آقای احمد کورت از اهمیت همکاری بین نهادها برای کمک به گروه‌های محتاج خصوصا مهاجرین بحث نموده و خاطر نشان ساخت که فعالیت‌های چشمگیری در مورد خدمت به مهاجرین در این اداره صورت خواهد گرفت که از آن جمله از ایجاد مرکز تعاونی خانم‌های مهاجر بحث نموده که کارهای آن با همکاری انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان-ترکیه و دیگر نهادهای مربوط ادامه دارد.
رئیس اداره‌ی مهاجرت ولایت ترابزون آقای رمضان لطیف اوغلو از اینکه مهاجران مهمانان ما هستند صحبت نموده گفت:《برای وفق و هماهنگی مهاجرین با محیط و مردم ولایت ترابزون از اهمیت انجمن‌ها و نهادهای غیر دولتی بحث کرد.》
معاون والی و ولسوال ارتاحسار ولایت ترابزون نیز از شرکت خانمها و مهاجرین در این برنامه شرکت کرده و از قبولی پروژه احساس خرسندی کردند و برای انجمن و مهاجرین برای اجرای این پروژه تبریکی گفتند.
در آخر برنامه آقای محمد گل رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌های افغانستان – ترکیه از شرکت همه در این برنامه و همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی تشکری نموده برنامه با پذیرایی چای و قهوه به اتمام رسید.