فعالیت ها

جشن اطفال امسال در هوای سرد و بارانی اما با شور و شوق خاصی برگزار گردید

.جشن اطفال امسال در روز یکشنبه در هوای سرد و بارانی اما با شور و شوق خاصی برگزار گردید
انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه در ادامه فعالیتهای فرهنگی خویش از بیست و سوم آپریل روز عید اطفال تجلیل به عمل آورد.این برنامه با شرکت رئیس و مسئولین اداره مهاجرت, مسئولین اداره سوسیال, مسئولین ریاست خانواده, مسئولین آموزش و پرورش, مسئولین امنیت ملی, منسوبین دانشگاههای کرادنیز, اوراسیا, ترابزون, مسئولین سازمان ملل, مسئولین اسام و عده ای کثیری از اطفال و خانواده های مهاجر از کشورهای,افغانستان ,ایران
,سوریه,عراق , یمن, آفریقا و اطفال و خانواده های ترابزونی برگزار گردید. مسابقات مختلف, بازیهای متنوع توسط اطفال عزیز و اجراهای مختلف توسط هنرمندان محلی به برنامه زیبایی خاصی داد