اخبار

در یک برنامه افطاری که از طرف ریاست امور دینی شهر طرابزون برگزار شده بود

در یک برنامه افطاری که از طرف ریاست امور دینی شهر طرابزون برگزار شده بود والی شهر محترم یوجل یاوز، قومندان گارنیزیون جنرال اوکچین اکشید، معاون والی طرابزون ایحان یازگان، قومندان نیروهای دریایی جنرال سینان ماماک، مدیر امنیه شهر طرابزون مراد کوکسال، مفتی طرابزون کرامدین دمیر ، رئیس اداره مهاجرت طرابزون و رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه درمحمد صالحی (محمد گل) و تعدادی از مهاجرین افغانستانی، سوری، پاکستانی و گورجیستانی شرکت نمودند. برنامه با ایاتی چندی از کلام الله مجید شروع شد. در ادامه مفتی طرابزون از همه شرکت کننده گان تشکر نمود و برای صلح و امنیت برای جهان اسلام دعا نمود. وی گفت که دولت و ملت ترک در کنار شما بوده و خواهیم ماند.بعد از سخنرانی مفتی طرابزون نعت و تواشیح در وصف رسول خدا محمد مصطفی انجام شد. در ختم جلسه هدایایی از طرف رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه برای والی یوجل یاوز، قومندان گارنیزیون جنرال اوکچین اکشید، معاون والی ایحان یازگان، قومندان نیروهای دریایی جنرال سینان ماماک، مدیر امنیه مراد کوکسال، مفتی کرامدین دمیر و رئیس اداره مهاجرت رمضان لطیف اغلو داده شد. اقای صالحی از اراکین دولتی اظهار سپاس نموده از توجه انها نسبت به مهاجرین تقدیر و تشکر نمود. والی طرابزون در مورد مسئله مهاجرت گفتند که موضوع خیلی حساس و مهمی هست و باید روی ان بیشتر تمرکز شود.وی وعده همکاریهای بیشتر به مهاجرین دادند.13487872_10208399013087386_544554515_n 13492979_10208399013247390_390471977_n 13480322_10208399013127387_776069114_n 13480072_10208399013287391_978661317_n 13479955_10208399012927382_435885678_n 13473968_10208399012807379_787921892_n 13473988_10208399012767378_1023245623_n 13474119_10208399013047385_1239639649_n 13479610_10208399013007384_479256865_n 13479662_10208399012887381_744887955_n 13472252_10208399012967383_1850120974_n 13472152_10208399012847380_895573757_n