سردار خداحافظ

استاد محمد حسین جهانی در قریه شیخه ولسوالی دره صوف چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی را در منطقه فرا گرفت و برای ادامه تحصیل به ایران هجرت نمود.ایشان در شهرهای

Devamını Oku