سردار خداحافظ

استاد محمد حسین جهانی در قریه شیخه ولسوالی دره صوف چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی را در منطقه فرا گرفت و برای ادامه تحصیل به ایران هجرت نمود.ایشان در شهرهای

Devamını Oku

هجرت تلخ و نوروز شیرین عنوانی برنامهای بود که به ابتکار انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه و مهاجرین و محصلین افغانستانی مقیم شهر طرابزون برگزار شد

هجرت تلخ و نوروز شیرین عنوانی برنامهای بود که به ابتکار انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه و مهاجرین و محصلین افغانستانی مقیم شهر طرابزون برگزار شد. ای

Devamını Oku