اخبار

تجلیل از روز بین المللی مهاجرت در شهر ترابزون ترکیه.

18 دسامبر روز جهانی مهاجرت از طرف اداره مهاجرت شهر ترابزون و انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه با شرکت دانشجویان و مهاجرین بیش از هشتاد پنج کشور در سالن همایش حمامیزاده تجلیل شد. این برنامه که با انانسری بصیر اکبری و مرضيه علیشاه شروع شد. رئیس اداره مهاجرت ترابزون اقای رمضان لطیف اغلو به همه خوش آمدید گفته از همه تشکر کرده آمادگی همکاری اداره مهاجرت شهر ترابزون با همه مهاجرین شهر ترابزون را اعلام نمود. و درادامه معاون والی ترابزون آقای نجمدین یالن آلپ از مهاجر بودن و انصار بودن سخن گفت و ابراز نمود که همه شما مهمانان ترکیه هستید. دکلمه های زیبایی توسط اسماعیل گل، علی علیشاه ، تمنا خانم و زهرا خانم به خوانش گرفته شد.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/100004391566498/videos/600683843421329/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/100004391566498/videos/600627156760331/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/100004391566498/videos/600630696759977/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/kazem.hsini/videos/563122920511502/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

نوازنده هایی از بسنا وپاکستان موسیقی به زبان ترکی اجرا نمودند. و در ادامه هنرمند محبوب عظیم سعادت با خواندن زیبای هزاره گی و دمبوره وطنی به برنامه رنگ تازه ای بخشید . نمایشگاه آثار دستی ، عکس و رسامی توسط معاون والی شهر ترابزون و نماینده های ارگانهای دولتی شهر ترابزون و اقای محمد علی علیشاه و درمحمد صالحی ریس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های مقیم ترکیه افتتاح شد. در بخش دوم پانل با شرکت نماینده های از اداره مهاجرت، تعلیم و تربیه(آموزش پرورش)، اداره صحت عامه ، اداره بیمه، اداره کار و اداره خانواده وسیاست های اجتماعی معلومات مفیدی را به مهاجرین دادند. در ختم برنامه آقای درمحمد صالحی رئیس انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه از همه اشتراک کننده گان تشکر نمود و برای رفع مشکلات مهاجرین و دادن اجازه کار رسمی از همه ارگانهای زیربط خواست که طی راپورهایی از مقامات مسئول بخواهند که یکی از بزرگترین مشکلات مهاجرین نداشتن اجازه کار و بیمه میباشد. و همچنان خواستار باز شدن کورسهای مسلکی از طرف اداره کار شدند. ایشان از مسئولان و نماینده های ارگان های دولتی شهر ترابزون و همچنان دانشجویان ، مهاجرین که در این برنامه شرکت نموده بودند ابراز تشکر و قدردانی نمود.
عکسهای گرفته شده این برنامه توسط محمد مهدی محبی و محمد رضا شیرزاد حسینی .
فرستنده فداحسین نجفی.