FARSÇAKÜLTÜR SANAT

دیدار دانشجویان با حسین صادقی در ترابزون

ک شنبه : 9/12/2012 امروز بعد از برنامه بر گزاری مسابقات جام جهانی ورزشگاه رزمی 2012 که در کشور ترکیه شهر ترابزون تعداد از دانشجویان افغانی (هزاره) برای استقبال از آقای حسین صادقی آمده بودند ایشان بعد از خوش آمدید در ترکیه به

خصوص در شهر ترابزون یاد نمود که ما وقت شما را خبر شدم که در شهر ما رسیده اید از همان ساعت انتظار شما را داشتیم که کی خلاص می شوید از بر نامه سر داور و هیئت ناظر تا شما را ملاقات نمایم شما باعث افتخار مردم ما هستید. اقای حسین صادقی به همه دانشجویان این شهر افتخار نموده یاد آور شد که شما نسل آینده کشور ما هستید چشم به انتظار شما هستند توصیه صادقی به آنها در کوشه درس هایش مطالعه کتاب های تاریخ را نموده یاد آور شدند بر ما لازم است که باید ما تاریخ خود را بشناسم هر قدر بهتر مطالعه داشته باشیم همان قدر پر بار تر هستم . علی امید