en_son

AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN GEÇMİŞİNE GENEL BİR BAKIŞ

Afganistan’ın değişik bölgelerinden Türkiye’ye Öğrenim amacı ile  gelen Öğrenciler arasında ilk kez 1993 yılında 5 Hazara öğrencisinin  gelmesi ile başlayan çalışmalar 1996 yılına kadar Türkiye’ye gelebilen Hazar Öğrencilerin sayısı 17 öğrenciye ulaşması ile hız kazandı. Afganistan’in en büyük etnik gruplarından biri olmasına rağman Afganistan’dan Türkiye’ye  gelen öğrenci dağılımının sayısından memnun olmayan Hazara öğrencileri, birbiriyle irtibata geçerek daha düzenli bir çalışma içine girdiler.

Bu bağlamda Türkiye’de Hazara öğrenciler birliği’ni  1996 yılında Gaziantep’te kurdular.İlk faaliyetlerini Ankara Zanbak salonunda Üstad Mezari’yi Anma Toplantısı düzenleyerek gerçekleştirdiler.Türkiye’ye öğrenim amacı ile gelip  farklı  üniversitelerde eğitim gören Hazara asıllı Öğrenciler bu toplantı sonrası Afganistan’daki Hazaraların Türkiye’deki sesi olabilmek amacı ile  öğrenim hayatında aktif olarak bulunan başta Sultan Ali Javid, Haci muhammed Atavaş, Riza Muhibbi ,Durmuhammed Salihi, Piser Ali Kayani,Abbas Hatif, Abdulhamid Ahmadi, Kiyam nebizade, İkramuddin Adil,. İmam Ali Suleyman, Gulam Ali Fakir muhammed, Cavid Çamanşah, Asif Mufid, Aziz Mirza, Asad Moradi, İmamda ve ismi zikir edilmeyen bir kaç öğrencinin da katılımı ile Ankara’da düzenli bir topluluk halini aldı.

1998  yılında Abdullah muhammedi,Abdul Hamit Rizayi,vs.dostların katılımıyla daha da büyüyen Birlik  1999 da üye sayısını 38 kişiye çıkardı.1999’dan sonra 2012 yılına kadar öğrenci birliğine katılan üye sayısı 250 kişiye ulaştı. Hazara Öğrenciler  birliğinin  Başkanlığını sıra ile Nevroz Ali Javid,Haci Muhammet atavaş,Ahmet Cavid Çamanşah,İmam Ali Süleyman,Abdullah Muhammadi,Abdulhamid Rizayi,Hasan Riza Mirzayi yapmışlardır.2012 de başkanlığa seçilen Kemal Sadakat halen bu görevi sürdürmektedir.Hazara öğrenci birliği başkanları hep seçim ile belirlenerek  tüm öğrencilerin desteğini almaktadır.

Hazara öğrenci birliği Hazara öğrencilerinin  birbirlerini tanımasını sağladığı gibi, kültürel faaliyetler çerçevesinde Hazaraların tanıtımı için İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Ankara, Kayseri gibi bir çok şehirde Hazaraların el sanatlarının sergilenmesini sağlamıştır, ayrıca ulusal ve uluslararası bir çok toplantıya da temsilci göndererek Hazaraları temsil etmiştir.hazaraların tanıtılması için görsel ve yazılı basında, haberler ve yazılar yayınlanması gibi çok sayıda faaliyette bulunmuşlardır.Hazara Öğrenciler Birliği Hem Afganistan Öğrencileri Hemde Türk Dünyasında, Balkanlardan ve değişik  bölgelerden gelen Öğrenciler ile dostane ilişkiler içinde olmuştur.Günümüze kadar Misafir öğrenciler adına yapılan toplantılarda aktif bir şekilde rol alan Hazara Öğrenciler Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’ni 14.03.2012 tarihinde Kurarak  daha da kapsamlı çalışmalar yapmayı hedefliyorlar.Her yıl 10 ile 17 Mart tarihleri arasında Üstad Baba Mezari’yi anma toplantılarını aksatmadan Ankara, İstanbul, Gaziantep ,Trabzon ve Kayseri  şehirlerinde  farklı etkinlikler düzenleyerek anmaya devam etmişlerdir.Üstad Mezari’nin şehadet yıl dönümünü anmayı Geleneksel hale getiren Hazara Öğrenciler Birliği,  son olarak 10 mart 2012 tarihinde Ankara Enerji va tabii kaynaklar bakanlığı toplantı salonunda Afganistan veTürkiye’nin değişik şehirlerinden  Türkiye ve Afganistan millet meclislerinden milletvekillerinin da iştirak ettiği 700’ü aşkın davetlinin katılımı ile Üstad Mezari’nin şehadetinin 17. Yıl dönümü anma toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kuruluşunun Kararı verildi. Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye ve Afganistan halkların birbirini tanıması ve bağların daha da güçlendirmesi, sosyal yardımlaşmayı sağlamak özellikle eğitim konusunda  Hazaraları yardımcı olmak amacı ile kuruldu ve çalışmalarını devam ediyor.Derneğin Merkezi Trabzon’da bulunuyor, ancak şimdilik Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Samsun illerinde  temsilcileri bulunmaktadır.bu temsilcilikler gerektiğinde artırılacaktır.

15.03.2012

AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BAŞKAN

Muhammet Gül