FARSÇAHABER

هشتمین سالیاد شهادت شهید جواد ضحاک

هشتمین سالیاد شهادت شهید جواد ضحاک یکی از یاران نزدیک رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری “رح” را برای فامیل و دوستداران این شهید تسلیت میگویم.
انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه